bergrettighetene*

Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett, som reguleres av mineralloven (DMF)