malm*

En bergart som inneholder mineraler eller grunnstoffer i økonomisk drivverdige mengder.