opprede*

teknikker og metoder for utskilling av mineraler fra malmen i fjellet.