Søve gruver*

Nedlagt gruveanlegg i Fensfeltet der Niob ble utvunnet mellom 1953 og 1965. Staten sto for driften gjennom AS Norsk Bergverk.