TREO*

Står for total rare earth oxides, det vil si alle de sjeldne jordartene i oksidform.